Meny
Søk
Handlekurv
0,00 kr
23 30 21 00

Kurs - Level 1 - Byggkurs - brukerkurs trykktesting o.a.

Termografiakademiet

Ved hjelp av et termografikamera kan man gjøre analyser av bygninger, VVS, elektriske og mekaniske installasjoner. Man kan eksempelvis kartlegge isoleringsfeil, luftlekkasjer og feilbelastninger. De største fordelene med termografering er at problemsøkning kan foregå under drift, slik at man ikke trenger å stoppe produksjonen. Dersom problemene oppdages tidlig, før de blir akutte, sparer man i tillegg både tid og penger.

Termografering av boliger og kontorbygg kan gi store energibesparinger, og ikke minst et bedre inneklima. Dårlig isolasjon identifiseres raskt og enkelt, termiske feil dokumenteres tydelig, og tiltak kan iverksettes raskt for å utbedre feilen. Mangelfull isolasjon, lekkasjer, bygningsfeil og konstruksjonsfeil som gir energilekkasje, kaldras, trekk, fuktskader og dårlig inneklima kan enkelt oppdages med moderne teknikk.

Termografering av boliger og kontorbygg for detektering av avvikelser i klimaskjermen krever kompetanse, rett utrustning og sertifisert personell. Utdanning og sertifisering av termografører utføres henhold til Norsk Standard.
Våre kursholdere er sertifiserte DNV termografører på elektro og bygg, samt NEMKO sertifiserte elektrotermografører. Alle våre kurs innenfor termografi er godkjent av Det Norske Veritas og Nemko. Våre kursdeltakere kan derfor sertifisere seg som elektro og/eller byggtermografør. Sertifisert eksamen avholdes på kurset. De som ikke ønsker å sertifisere seg kan avlegge standard kursprøve.
Våre kurs er lagt opp til å passe deltakere med og uten erfaring fra faget. Alle deltakere mottar kursbevis.
Se under for kursdatoer!

LEVEL 1 – Grunnkurs i termografi
Level 1 – grunnkurs i termografi foregår over 3 eller 4 dager med intensiv lære om termografi og dets virkemidler. Kurset inneholder også trening i rett bruk av termografikamera.
Level 1 er et obligatorisk kurs for alle som ønsker å utdanne seg til sertifisert Elektrotermografør og/eller Byggtermografør.
Vi vil også anbefale våre kurs for de som ikke ønsker å sertifisere seg. Du vil ved å delta øke din kunnskap og forståelse innenfor fagområdet, og således få større nytte og et bredre bruksområde av utstyret ditt.

Byggkurs - Byggtermografi og trykktesting.
Opplæringen foregår over 2 dager med intensiv lære om byggtermografi, trykktesting og dets virkemidler. Kurset inneholder også praktisk bruk av termografikamera og Blower Door systemet.

Kurset er ikke obligatorisk i forhold til sertifisering som Byggtermografør, men vil øke deltakerens forståelse for fagområdet og gjøre det enklere å bestå eksamen.

Kursdatoer vinter - vår 2018:

Byggkurs (byggtermografi/trykktesting) 7 - 8  Februar 2018 - Oslo

Byggkurs (byggtermografi/trykktesting) 11 - 12 April 2018 - Oslo

Level 1 kurs - grunnkurs termografi 24  - 27 April 2018 - Oslo

*Påmelding og priser her!

Produkter

Vis priser inkl mva